martes, 26 de agosto de 2008

des free songs partout

des free songs partout
claire bellamy, contrabajo y voz. julliette kapla, voz.
fabrice vieira, guitarra. ¿ ?, saxo.
31 hestejada de les arts d´uzeste musical. iglesia de sore. 21 agosto 2008.

No hay comentarios: